015 256 4034 info@kftdelft.nl

BEHANDELRUIMTEN

Onze praktijk aan het Noordeinde 21A heeft 3 mooie behandelruimten, elk met hun eigen sfeer en uitdaging. Elke week rouleren de behandelende therapeuten met elkaar zodat elk kind in elke ruimte geprikkeld kan worden tot motorische activiteiten.

Alle ruimten zijn voorzien van uitdagend spelmateriaal zowel voor de grove als de fijne motorische vaardigheden.