015 256 4034 info@kftdelft.nl

BEHANDELRUIMTES

Onze praktijk aan de Buitenhof heeft 3 mooie behandelruimtes, elk met hun eigen sfeer en uitdaging. Elke week rouleren de behandelende therapeuten met elkaar zodat elk kind in elke ruimte geprikkeld kan worden tot motorische activiteiten.

Alle ruimten zijn voorzien van uitdagend spelmateriaal zowel voor de grove als de fijne motorische vaardigheden.