015 256 4034 info@kftdelft.nl

ZUIGELINGEN

De zuigelingen zien wij als een aparte categorie binnen onze behandeldoelgroep van 0 tot 18 jarigen. Deze kinderen komen vaak via het consultatiebureau of de huisarts maar ook wel op verzoek van de ouders zelf. Er zijn ook kinderen die een slechte start hebben gemaakt en bij ons komen via een kinderarts.

Omdat de ontwikkeling van kinderen in het begin heel snel gaat is het vaak zeer effectief om, bij indicatie, snel met kinderfysiotherapie te beginnen. De baby’s krijgen daarom vaak voorrang op oudere kinderen.

De grootste groep baby’s komt tegenwoordig met de indicatie afplatting van het hoofd (plagiocephalie), als gevolg van een voorkeursrotatie.
Een andere indicatie is een brachycephalie, dit houdt in dat de schedel meer is afgeplat dan normaal. De afplatting is voornamelijk aan de achterkant van de schedel.

 

Wij hebben een overlegstructuur met de consultatiebureaus in de regio. Ook werken wij nauw samen met Steven Bos, manueel therapeut in Rijswijk voor de behandeling van huilbaby’s of kinderen met een hardnekkige asymmetrie in de wervelkolom.

Indicaties waarvoor zuigelingen bij ons komen zijn:

 

Asymmetrie

Plagiocephalie (afplatting van de schedel)

Brachycephalie

Overstrekken

Huilbaby’s

Problemen met reguleren van spierkracht

Neurologische aandoeningen

Syndromen (o.a. Down syndroom)

Genetische afwijkingen

Orthopedische problemen

Erbse Parese

Torticollis – Premature ( te vroeg geboren) baby’s

Stofwisselingsziekten

Kinderen die door billenschuiven moeite ondervinden om zich verder te ontwikkelen

Baby’s die om onbekende redenen stagneren in hun motorische ontwikkeling.