015 256 4034 info@kftdelft.nl

Samenwerkerking

 

Wij werken veel samen met andere disciplines, omdat er naast de motorische problemen ook vaak sprake is van andere problematiek. Er vindt dan regelmatig overleg plaats en er wordt, zo mogelijk, een gezamenlijk plan opgesteld.

Wij werken samen met:
Huisartsen
Kinderartsen
Specialisten (orthopedie, cardiologie, neurologie)
Revalidatiecentrum Delft Scholen in de regio Centrum jeugd en gezin (waaronder ook het consultatiebureau)
Steven Bos,manueel therapeut   http://stevenbos4care.nl/
Lars Fuit, podotherapeut
Herman Broerenschool