015 256 4034 info@kftdelft.nl

1e AFSPRAAK

Hoe gaat het op een eerste afspraak?

De kinderen kunnen komen op verwijzing of op verzoek van ouders of kind. Tijdens de eerste behandeling zal er een anamnese ( vraaggesprek) worden afgenomen en een hulpvraag worden vastgesteld. Hierna volgt een onderzoek, waarbij we kijken naar de kwaliteit en de kwantiteit van bewegen. Ook worden er indien nodig, tests afgenomen.

De resultaten van het onderzoek en de tests leiden tot een behandeldoel en een behandelplan, wat we met de patiënt en de ouders bespreken. Ook spreken we een evaluatiedatum waarop het verloop van het behandelresultaat zal worden besproken.

Het is gebruikelijk om de huisarts of verwijzer van de bevindingen op de hoogte te stellen. Dit gebeurt meestal schriftelijk, ook als u hier gekomen bent via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Als uw kind niet in staat is om de afspraak na te komen, vragen wij u de afspraak minstens 24 uur van tevoren bij ons af te melden.

Wij verzoeken u zelf een handdoek mee te nemen en uw verzekeringspas.