015 256 4034 info@kftdelft.nl

plagiocephalometrie

 

Wanneer u merkt dat uw baby een voorkeurshouding ontwikkelt, is het goed dit te melden aan uw arts. Uw arts kan u doorsturen naar ons, zodat wij kunnen onderzoeken wat voor voorkeurshouding uw baby heeft, en wat u kunt doen om de voorkeurshouding te doen afnemen.

Wij kunnen een plagiocephalometrie toepassen.

Dit is een objectieve manier om vast te stellen of een zuigeling met een scheef schedeltje, moet worden behandeld met helmredressie. Bij deze meting wordt een bandje om het hoofd geplaatst en vaste punten worden afgetekend. De afplatting wordt daarna berekend. Deze meting kan ook een aantal keer worden gedaan zodat er gekeken kan worden of een kind voor- of achteruit gaat. De meting doet absoluut geen pijn, maar de meeste baby’s huilen wel omdat hun hoofd heel even stil gehouden moet worden.

Er zijn dan een aantal evaluatiemetingen mogelijk en ook kan u ondertussen oefeningen en hanteringadviezen krijgen van uw kinderfysiotherapeut.

Sinds 2014 is uit onderzoek gebleken dat het dragen van een redressiehelm niet zinvol is. Er werden 2 groepen baby’s met een schedelvervorming vergeleken. 42 baby’s hadden een redressiehelm gekregen en 42 niet. Uit onderzoek blijkt dat de verandering bij beide groepen gelijk was. Ondanks dat dit een kleine onderzoekspopulatie is is dit advies toch overgenomen.