015 256 4034 info@kftdelft.nl

plagiocephalometrie

 

Wanneer u merkt dat uw baby een voorkeurshouding ontwikkelt, is het goed dit te melden aan uw arts. Uw arts kan u doorsturen naar ons, zodat wij kunnen onderzoeken wat voor voorkeurshouding uw baby heeft, en wat u kunt doen om de voorkeurshouding te doen afnemen.

Wij kunnen een plagiocephalometrie/ brachycphalometrie toepassen, echter dit is uitsluitend nog evaluatief omdat helmredressie niet meer wordt vergoed en bijna niet meer wordt toegepast.
Er zijn dan een aantal evaluatiemetingen mogelijk en ook kan u ondertussen oefeningen en hanteringadviezen krijgen van uw kinderfysiotherapeut.

Ter informatie:
Sinds 2014 is uit onderzoek gebleken dat het dragen van een redressiehelm niet zinvol is. Er werden 2 groepen baby’s met een schedelvervorming vergeleken. 42 baby’s hadden een redressiehelm gekregen en 42 niet. Uit onderzoek blijkt dat de verandering bij beide groepen gelijk was. Ondanks dat dit een kleine onderzoekspopulatie is is dit advies toch overgenomen door de zorgverzekeraars.