015 256 4034 info@kftdelft.nl

Privacy Beleid

 

De kinderfysiotherapeut houdt een registratie bij van de medische en administratie gegevens van uw kind.
Dit elektronische patiënten dossier (EPD) is beveiligd.
Op het EPD is de AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.
Onderdeel hiervan is de geheimhoudingsplicht van de behandelend kinderfysiotherapeut.
1. U heeft het recht om de gegevens die over uw kind zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat deze gegevens onjuist zijn vastgelegd, vraagt u dan de kinderfysiotherapeut deze te wijzigen.
2. Alleen de gegevens die de kinderfyiotherapeutische begeleiding van uw kind betreffen worden in het EPD opgeslagen.
3. Gegevens van uw kind worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.
4. Indien u van mening bent dat de kinderfysiotherapeut niet op de juiste manier met de gegevens van uw kind omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.
5. De gegevens moeten 15 jaar bewaard worden daarna wordt het EPD verwijderd.