015 256 4034 info@kftdelft.nl

Vergoeding

 

Wij hebben een behandelovereenkomst met alle zorgverzekeraars.
Voor de vergoeding en het aantal behandelingen moet u zelf informeren bij uw zorgverzekeraar.

Declaraties van een gecontracteerde zorgverzekeraar worden door ons rechtstreeks ingediend bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, hanteren wij het balietarief van € 47,00. U ontvangt dan de nota thuis en moet die zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u dan een eigen bijdrage moet betalen.

Voor Patiënten die geen verzekering hebben gelden voor 2020 de volgende tarieven:

  • Zitting kinderfysiotherapie € 48,41
  • Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag aan huis behandeling € 66,95
  • * voor behandeling aan huis is altijd een verwijzing van de arts noodzakelijk.
  • Eenmalig kinderfysiotherapeutisch verslag € 48,41
  • Instructie of overleg met ouders van het kind, indien dit apart plaatsvindt € 47,00
  • Niet nagekomen of vergeten afspraken worden gefactureerd aan de ouders € 47,00
Kinderfysiotherapie wordt vrijwel altijd vergoed maar informeer zelf bij uw zorgverzekeraar, waar u, op grond van uw polis, recht op heeft. Bij de eerste 18x is er geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist . Na 18 keer is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voor aan huis behandeling is altijd een verwijzing nodig. De verzekerde zelf blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het betalen van de verrichting door de kinderfysiotherapeut.

Als uw kind niet in staat is om de afspraak na te komen vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons te melden via telefoon of via de mail.