015 256 4034 info@kftdelft.nl

Vergoeding

 

Wij hebben een behandelovereenkomst met alle zorgverzekeraars.
Voor de vergoeding en het aantal behandelingen moet u zelf informeren bij uw zorgverzekeraar.

Declaraties van een gecontracteerde zorgverzekeraar worden door ons rechtstreeks ingediend bij de desbetreffende zorgverzekeraar. Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, hanteren wij het balietarief van € 53,00. U ontvangt dan de nota thuis en moet die zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u dan een eigen bijdrage moet betalen.

Voor Patiënten die geen verzekering hebben gelden voor 2024 de volgende tarieven:

  • Zitting kinderfysiotherapie € 53,00
  • Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag aan huis behandeling € 68,00
  • * voor behandeling aan huis is altijd een verwijzing van de arts noodzakelijk.
  • Eenmalig kinderfysiotherapeutisch verslag € 53,00
  • Instructie of overleg met ouders van het kind, indien dit apart plaatsvindt € 53,00
  • Niet nagekomen of vergeten afspraken worden gefactureerd aan de ouders € 53,00
Kinderfysiotherapie wordt vrijwel altijd vergoed maar informeer zelf bij uw zorgverzekeraar, waar u, op grond van uw polis, recht op heeft. Bij de eerste 18x is er geen verwijzing nodig van uw huisarts of specialist . Na 18 keer is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voor aan huis behandeling is altijd een verwijzing nodig. De verzekerde zelf blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het betalen van de verrichting door de kinderfysiotherapeut.

Als uw kind niet in staat is om de afspraak na te komen vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons te melden via telefoon of via de mail.

ls u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen met iemand die op de wachtlijst staat, waardoor deze patiënt dan ook eerder geholpen is. Wanneer u NIET  24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze aan u doorberekend.

Tarief voor niet nagekomen afspraak is 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling ( zie onze tarievenlijst).

Let op: deze nota is niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Het is de praktijk wettelijk niet toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. In dezelfde maatregel is bepaald dat de zorgaanbieders in de praktijk voor een niet nagekomen afspraak een behandeltarief in rekening mogen brengen.

Een afspraak kunt u annuleren of verzetten via telefoonnummer 015 256 4034 tussen 8:30 uur  en 18:30 uur. Buiten deze tijden kunt u het antwoordapparaat inspreken of een email sturen aan info@kftdelft.nl

Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmachtsituatie.

Als er echt een dringende reden was dat u niet meer in staat was uw afspraak af te zeggen kan dit meestal in alle redelijkheid besproken worden. Maar als de rekening dan vervalt of verlaagd wordt, besef dan dat het uw therapeut is die de kosten op zich neemt!

Kinderfysiotherapie Delft is continu bezig met het verbeteren van kwaliteit van de zorg. Goede zorg betekent ook dat u snel bij ons terecht kunt. Als patiënten die niet op een afspraak kunnen komen op tijd afbellen, blijven de wachttijden zo kort mogelijk.