015 256 4034 info@kftdelft.nl

WANNEER NAAR DE

KINDERFYSIOTHERAPEUT?

Een kind ontwikkelt zich, al vanaf zijn periode in de baarmoeder, door te bewegen.

Door bewegen en te spelen leert een kind zijn eigen lijf kennen maar ook zijn omgeving, alle zintuigen worden hierbij ingezet. Indien het bewegen vertraagd of afwijkend verloopt, is er sprake van een ontwikkelingsprobleem.

Omdat elk kind te maken heeft met een voortdurende groei en ontwikkeling vraagt dit om een specifieke kindgerichte aanpak.

Alle therapeuten in onze praktijk zijn hier goed bedreven in en zullen samen met de ouders werken aan een optimale omgeving waarin een kind zich lekker en vertrouwd voelt zodat een goede ontwikkeling van motoriek, zintuigelijke waarneming en zelfvertrouwen plaats kan vinden.
Indien er signalen zijn van problemen in ontwikkeling en motoriek dan kunnen ouders of verzorgers contact met ons opnemen. Ook in geval van twijfel (of dringende vragen) kunt u zich tot ons wenden.

De doelgroep voor kinderfysiotherapie varieert in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Baby’s, peuters en kleuters zien wij als een aparte categorie. Omdat de ontwikkeling in het begin heel snel gaat, is het vaak effectief om, bij indicatie, snel met kinderfysiotherapie te beginnen. Baby’s krijgen daarom bij ons vaak voorrang op oudere kinderen. Aan de ouders vragen wij een badlaken mee te nemen, waarop wij de kinderen kunnen neerleggen tijdens de behandeling.

Indien nodig dan is, op verwijzing van een specialist, het behandelen aan huis mogelijk.