015 256 4034 info@kftdelft.nl

Specialisaties en info

Bij ons in de praktijk zijn therapeuten met onderstaande specialisaties aanwezig. Daarnaast volgen wij ook vaak korte cursussen en workshops, om bij te blijven op ons vakgebied.

Plagiocephalometrie (PCM, meetmethode van de vorm van de schedel)

ADHD/ASS

Sensorische integratie

Sensomotoriek

Kinderbekkenbodemtherapie

NDT

Behandelen van kinderen met schrijfproblemen

Behandelen van kinderen met incontinentieproblemen

Behandelen van kinderen met het Syndroom van Down

Behandelen van kinderen met DCD

Behandelen van kinderen met ademhalingsproblematiek

Behandelen van kinderen met Cystic Fibrosis

Behandelen van kinderen met neurologische problemen

Behandelen van kinderen met orthopedische problemen

Behandelen van kinderen met spierziekten

Behandelen van kinderen van 0 tot 2 jaar